LINE : @SLOTEDM888

กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม

แบ่งปันรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง อย่างยั่งยืน